Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co bych měl (a) znát

Čj - stavba slova, stavba věty, abeceda, význam slova, slovní druhy, vyjmenovaná a příbuzná slova, skloňování, časování, čtení s porozuměním textu

M - sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání a odčítání do1000, násobení a dělení, dělení se zbytkem, bod, přímka, polopřímka, úsečka, průsečík, geometrické tvary, geometrická tělesa, kruh x kružnice, průnik, konstrukce rojúhelníku

Př - Zákl. podmínky života, živá příroda x neživá příroda, orientace na mapě

 

Příspěvky

Od září

7. 11. 2017

ČJ vše od 1. - 3. třídy, časování sloves, vzory podstatných jmen, slovní druhy, věta jednoduchá x souvětí, podmět a přísudek

M - vše od 1. - 3. třídy, přirozená čísla do 1 000 000, souřadnice, převody jednotek, obvod čtverce, trojúhelníku, obdélníku, římské číslice, násobilku, rozklad čísel, násobení jednociferným činitelem

Př - učivo 1. - 3. tř. + oblast lesa, lidská obydlí, pole, louka, neživá příroda, vlastnosti látek, magnetická síla, vše o neživé přírodě

Vl - dějiny (k Habsburkům), zeměpis - symboly, ČR, výškové rozdíly, práce se slepou mapou, řeky, pohoří, města, nížiny, kraje, CHKO